Posted by elizabeth.huws


Caffi Angau (Death Cafe)

Hosted by Cyngor Gwynedd


Date:

May 7, 2024

Start time:

12:30 p.m. (Greenwich)

End time:

1:30 p.m. (Greenwich)

Status:

Forthcoming

Address:

Ystafell e-Nantlle

Y Ganolfan Ddysgu

Cyngor Gwynedd

Caernarfon

LL55 1AB

United Kingdom

 

Free


About this Death Cafe

Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth “Dying Matters” 2024 mi fydd Caffi Angau yn cael ei gynnal dros amser cinio fel a ganlyn yng Nghaernarfon, Pwllheli a Dolgellau:

Daeth syniad yn wreiddiol o’r Swistir i geisio cael pobl i siarad am farwolaeth tra’n mwynhau bwyd a diod. Datblygodd i fod yn fudiad byd-eang o’r enw “Death Cafe” neu Caffi Angau.

Bwriad Caffi Angau ydi creu gofod cyfeillgar i drafod marwolaeth dros banad a bisged ar gyfer pobl sy’n dymuno rhannu syniadau, profiadau, pryderon a gobeithion ynglŷn â marwolaeth.

Dydi Caffi Angau ddim yn cynnig cwnsela, atebion nac agenda penodol.

Mae'r sesiwn yma ar gyfer staff Cyngor Gwynedd yn unig.


About Cyngor Gwynedd

Bet Huws a Haf Ward Williams